مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
دریافت پیوست
دیدار نوری مالکی نخست‌وزیر سابق عراق از مدرسه «الایمان»؛ از مدارس مرکز اسلامی آیت‌الله خویی در نیویورک
→ بازگشت به «رفتارهای افراطی برخی از جریان‌های شیعی ضربه‌ بزرگی به فعالیت‌های اسلامی در غرب است»