یادداشت وارده:

در تجلیل از خدمات دکتر قاضی‌زاده هاشمی

استاد ارجمند «انسان پزشک و پزشک انسان» از پس سال‌ها خدمت صادقانه پست وزارت را وانهاد. آن نیک‌سرشت برنادل، در خدمت به انسان به معنی واقعی کلمه «طیب دوار بطبه» بود.

او که در سال‌های خون و آتش و جهاد و شهادت با حضوری پررنگ در جبهه‌های نور، میدان نبرد را با مجاهدان راستین تجربه کرده بود، در آوردگاه دانش و پژوهش به جایگاهی بلند دست یافت و با همراهی دانشمندان و متخصصان مؤمن قله‌های رفیع تخصص را فتح کرد و افق‌های تازه‌ای گشود و کسان بسیاری را در امر طبابت از دانش والای خود بهره‌مند ساخت.

دکتر قاضی‌زاده هاشمی آنگاه که با انتخاب هوشمندانه رئیس جمهوری محترم و اصرار وی سکان وزارت بهداشت را به دست گرفت، در قامت وزیری خردمند، ژرفنگر، پرکار و خستگی‌ناپذیر ظاهر شد و بهداشت و امید به سلامت را تا دوردست‌ترین نقاط کشور برد. هاشمی با گزینش بهترین چهره‌های کارآمد و یارگیری از میان برجستگان و نخبگان مؤمن و برخوردار از صلاحیت‌های لازم عرصه پزشکی، دسترسی به پزشک و دارو را تا سرحد امکان تسهیل کرد.

به باور او سودجویی‌ها و دریافت‌های آنچنانی در حرفه مقدس پزشکی نادرست است و لذا با آن به مبارزه برخاست و توفیقاتی تحسین‌برانگیز به دست آورد. هاشمی با الهام از کلام امیر کلام در توصیف رسول خدا‌(ص) که فرمود: او «طبیب دوار بطبه» بود به جای‌جای میهن اسلامی سرکشید و با تیم پزشکی متخصص و مخلص به مداوای بیماران پرداخت و یک‌تنه کابینه تدبیر و امید جناب روحانی را نمایندگی کرد.

او به برخی مناطق محروم چندین‌بار سفر کرد. هاشمی پاکیزه‌خوی و بیداردل و سختکوش و نشاط‌ آفرین است و به انسان و شأن والای او ارج می‌نهد و از این‌روی در ایام وزارت از بام تا شام کوشید که هموطنانش از درد و دست نیافتن به دارو و امکانات پزشکی رنج نکشند.

هاشمی از «خودمرادی» و «گران‌جانی»های حرمت‌شکن پزشکی به دور است. او بحق از نادره کارانی است که با حضور کارسازش در کابینه تدبیر و امید و در رأس وزارت بهداشت، هماره در ذهن و زبان مردم این دیار پرافتخار خواهد ماند.

پاسخ دهید