چرخی در اسناد قدیمی؛

  • نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • دیدگاه شما

تصویر زیر به سال ۱۳۴۲ در شهر تهران گرفته شده است و مربوط است به جشن و شادمانی طلاب و فضلای حوزه به مناسبت آزادی امام خمینی از بازداشت در تهران.

celebration

پاسخ دهید