مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

بدون تردید، فلسطین، قلب عالم اسلام به شمار می‌رود، و می‌توان بر اساس دیدگاه‌های عالمان بزرگی که به مقابله با اسرائیل برخواسته بودند، مسئله فلسطین را مقابله کل شرک با کل اسلام دانست و به این دغدغه مهم آنها اشاره کرد که اگر فلسطین نجات پیدا نکند، در آینده، فلسطین‌های دیگری خواهیم داشت.

امروزه اغلب مسلمانان در کشورهای مختلف اسلامی و حتی غیر اسلامی نسبت به مسئله فلسطین، حساسیت خاصی دارند و در حقیقت، مسئله فلسطین را مسئله‌ای مربوط به کل اسلام می‌دانند، و همین مسئله، در مقاطع مختلف و موارد گوناگون می‌طلبد که همه انسان‌های آزاده جهان، به خصوص مسلمانان به فلسطینیان کمک نمایند.

به نظر می‌رسد مسئله حائز اهمیت این است که مسلمانان با اقدامات و راهکارهای خود بتوانند یک جریان فکری قوی در جهان اسلام ایجاد کنند که به مسئله فلسطین به مثابه یک مسئله اولویت‌دار در جهان اسلام نگاه شود و حساسیت صرفاً به زبان و گفتار نباشد.

متأسفانه امروزه یکی از ترفندهای خطرناک اشغالگران و صهیونیست‌ها و هم‌پیمانان آن‌ها این است که وانمود کنند مسئله فلسطین، یک مسئله عربی است. این مسئله می‌طلبد تا بزرگان جهان اسلام، این خطر بزرگ را گوشزد کنند که قضیه فلسطین، یک قضیه عربی نیست، بلکه به کل جهان اسلام مربوط است و حتی از این بالاتر، فلسطین، یک مسئله انسانی است و تمام انسان‌های آزاده جهان باید به کمک مردم مظلوم فلسطین بیایند.

بدون تردید، فلسطین، قلب عالم اسلام به شمار می‌رود، و می‌توان بر اساس دیدگاه‌های عالمان بزرگی که به مقابله با اسرائیل برخواسته بودند، مسئله فلسطین را مقابله کل شرک با کل اسلام دانست و به این دغدغه مهم آنها اشاره کرد که اگر فلسطین نجات پیدا نکند، در آینده، فلسطین‌های دیگری خواهیم داشت؛ چنانکه علمای بزرگی در جهان اسلام نسبت به این مسئله هشدار داده بودند. برخی از بزرگان همچون علامه کاشف الغطاء، اسرائیل را همچون میکروبی می‌دانست که باید نابود شود وگرنه دیگران را نابود خواهد کرد. وی به شدت مخالف مذاکرات به عنوان راه حل مشکل فلسطین بود و می‌گفت این وعده‌ها صرفاً یک بازی سیاسی است که صهیونیست‌ها در حال اجرای آن هستند. از نگاه وی، صهیونیست‌ها مطرودین جهان هستند که کسی تاب تحمل آن‌ها را ندارد؛ به همین دلیل، آمریکا و انگلیس برای اینکه از شرّ آن‌ها خلاص شوند، آن‌ها را به جان فلسطینی‌ها و مسلمانان انداخته‌اند و اگر اسرائیل، یعنی این فرزندخوانده آمریکا و انگلیس پیروز شود، به فلسطین هرگز اکتفا نخواهد کرد و به عراق، عربستان و سایر کشورهای اسلامی هم دست‌اندازی خواهد کرد.

امروزه بر همگان آشکار شده است که آمریکا در رابطه با قضیه فلسطین، به اسرائیلی‌ها کمک‌های نقدی می‌کند و اسلحه فراوان در اختیار آن‌ها می‌گذارد، اما در مورد کشورهای عربی به جز وعده توخالی، هیچ چیز به آن‌ها نمی‌دهد و اگر هم اسلحه‌ای به کشورهای عربی می‌دهد، به این شرط است که با اسرائیل نجنگند. آمریکا، تنها برای این به کشورهای عربی، اسلحه می‌فروشد که با هم بجنگند. در این مقطع به نظر می‌رسد مسلمانان باید اهمیت روز قدس را بیشتر درک کنند و با همدلی و همیاری همدیگر، با مقابله با این غده سرطانی در جهان اسلام برخیزند.

رده‌های مرتبط

پاسخ دهید