7

همايش ملي «عطارد خراسان» بزرگداشت ۷۰ سال مجاهدت علمي علامه حاج شيخ عزيزالله عطاردي قوچاني برگزار مي‌شود. متن اطلاعيه فراخوان همايش را در این صفحه مطالعه کنید.

پاسخ دهید