• نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • دیدگاه شما

فصلنامه «پژوهشنامه امامیه» که از سوی دانشکده شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب منتشر می‌شود، از پژوهشگران و دانشگاهیان برای ارسال مقالات خود دعوت کرده است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر کلیک کنید.

پاسخ دهید