• نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • دیدگاه شما

مناظره علمی مبانی حق‌الناس بودن رای مردم، با حضور سید علی میرموسوی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و ابوالحسن حسنی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، از سوی موسسه فهیم برگزار می‌شود.

این نشست، ساعت ۲۰:۳۰ شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴، برگزار می‌شود.

اطلاعات بیشتر را در پایگاه اطلاع‌رسانی موسسه پژوهشی فرهنگی فهیم بخوانید.

پاسخ دهید