از نگاه دوربین؛

  • نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • دیدگاه شما

برخی از مراجع و علمای ساکن در قم، تابستان امسال نیز به شهرهای مختلف سفر کردند.

پاسخ دهید