مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

برخی از مراجع و علمای ساکن در قم، تابستان امسال نیز به شهرهای مختلف سفر کردند.

رده‌های مرتبط

پاسخ دهید