مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
دریافت پیوست
امام موسی صدر، در روز ۱۴ خرداد سال ۱۳۰۷ هجری شمسی، در محله چهارمردان شهر قم به دنیا آمد.
→ بازگشت به «مروری بر زندگی امام موسی صدر»