مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
دریافت پیوست
در حاشیه مراسم افتتاحیه حوزه علمیه خراسان، نمایشگاه عکسی درباره این حوزه علمیه برگزار شد.
→ بازگشت به «آیین افتتاحیه حوزه‌های علمیه سراسر کشور»