مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
دریافت پیوست
در حال حاضر رشته‌های تخصصی حوزوی از ۱۶ رشته به ۳۷ رشته افزایش یافته است و هم‌اکنون ۲۰ رشته آن در ۱۲ استان تدریس می‌شود.
→ بازگشت به «آیین افتتاحیه حوزه‌های علمیه سراسر کشور»