مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
دریافت پیوست
آیت الله حسینی بوشهری و آیت الله مقتدایی در کنار آیت الله نوری همدانی.
→ بازگشت به «آیین افتتاحیه حوزه‌های علمیه سراسر کشور»