این طرح در راستای کلان‌پروژه وضعیت شیعه در دوره ائمه(ع) با هدف بررسی همه ابعاد زندگی شیعیان در عصر امام باقر(ع) تدوین گردیده و هدف اصلی آن، دستیابی به هویت شیعیان و آشنایی با جایگاه علمی، اجتماعی و سیاسی آن‌ها در جامعه آن عصر، ارتباطات گروه‌های مختلف شیعی با یکدیگر، با اهل سنت، غیرمسلمانان و به‌ویژه دستگاه حاکمه است.

این پروژه به‌دنبال پاسخگویی به این پرسشِ فلسفی جدی و مهم است که چرا باید اخلاقی بود؟ اشاعره معتقدند چون خداوند امر فرموده اخلاقی باشید، باید اخلاقی‌زیست کنیم. کانت در پاسخ به این پرسش می‌گوید: انسانیت و هویت انسان وابسته به اخلاقی‌بودن اوست؛ اگر انسان اخلاقی نباشد، هیچ چیز نیست.

در کنار مناقب صحیح – به استناد فرمایش ائمه(ع) – می‌دانیم که کسانی با اهداف و انگیزه‌های گوناگون، فضیلت‌هایی ساخته و به آن بزرگواران نسبت داده و چهره‌ی اهل بیت(ع) و شیعیانشان را مشوه نمایانده‌اند. نگاه کلی و اجمالی به سیر روایات و کتب شیعه در باب مناقب و معجزات، نشان می‌دهد که با گذشت زمان و فاصله گرفتن از عصر ائمه(ع) بر حجم این روایات و آثار افزوده شده است.

نوآوری تحقیق این است که اولاً تصحیح جدیدی از کتاب لهوف ارائه می‌شود که با چاپ‌های پیشین آن متفاوت است؛ ثانیاً سعی شده تا منابعی که سید بن طاووس در لهوف از آن‌ها استفاده کرده، یافته و بررسی شود؛ در این ارتباط حدود ۷۵ نسخه خطی مورد بررسی قرار گرفته و مقایساتی نیز بین آن‌ها صورت پذیرفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر ذاکرخمی

این کار باعث می‌شود این آثار گران‌قدر همراه با گزاره‌های عملی و سیره‌ای وارد سطح زندگی مردم شود؛ به تعبیر دیگر باعث می‌شود این آثار به جامعه معرفی شود و حوزه نیز نسبت به آن‌ها اهتمام بیش‌تری داشته باشد.

با پژوهشگران حوزوی/حجت الاسلام دکتر حمیدرضا مطهری

شرایط سیاسی و مذهبی اندلس نیز وضعیت را به‌گونه‌ای رقم زده بود که جایی برای نشر عقاید شیعی باقی نمی‌گذارد. این منطقه در عصر امویان فتح شد و علی‌رغم سقوط خلافت امویان در شام، حکومت آنان در اندلس همچنان ادامه یافت.