تحریریه «مباحثات» برگزار می‌کند؛

هیئت تحریریه «مباحثات»، وب‌سایت فکری ـ تحلیلی حوزه و روحانیت، با هدف ارتقاء سطح آگاهی و توانایی طلاب اهل قلم و آشنایی بیشتر آن‌ها با زیر و بم‌های نویسندگی در رسانه‌های مجازی، دوره‌ آموزشی فشرده‌ای در دو محور محتوایی و مهارتی برگزار می‌کند.

آیت الله مکارم شیرازی مطرح کردند؛

حضرت آیت الله مکارم شیرازی بیداری اسلامی را فرصتی ارزشمند برای جهان اسلام و علما دانستند و غفلت از مشترکات فراوان و توجه به نقاط اختلافی جزیی را سبب سؤ استفاده دشمنان ارزیابی کردند.