مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
یادداشت شفاهی/ نگاهی به آخرین تحولات مصر

برای تحولی که در مصر اتفاق افتاد می‌توان چند ریشه در نظر گرفت؛ سیاست آمریکا این بود که پس از انقلاب‌های منطقه، جریان‌های اسلامگرا مسیر صحیحی که همان تقابل با منافع آمریکا در منطقه است را طی نکنند. آمریکا به دنبال این بود که جریان اسلامگرا و جریان غیر اسلامگرا که معارض با آمریکا هستند در نقشه‌ای از پیش تعیین شده‌ بازی کنند و نتیجه آن به ضرر جریان آمریکا نشود. ادامه 

حوزه در هفته‌ای که گذشت؛

واکنش‌ها و اظهارنظرهای حوزویان درباره وقایع هفته گذشته مصر، برگزاری پنجاه و چهارمین سالگرد ارتحال آیت الله العظمی بروجردی، سخنان و بیانات علما و مراجع تقلید در هفته گذشته و اخبار داخلی حوزه، مجموعه خبری هفته گذشته مباحثات را تشکیل می‌دهد. ادامه