به مناسبت ارتحال آیت الله سید محمدباقر شیرازی؛

علاوه بر دانش‌های غیر فقهی که اثرات ملموسی در آراء فقهی او نهاده بود، سید محمدباقر شیرازی در آراء فقهی خود نیز نگاهی بر اساس مقتضیات دنیای جدید داشت. وی ۵۰ سال پیش در ماجرای حج حکم کرده بود که مطاف سعی و منی و مشعر و عرفات می‌تواند به صورت طبقاتی انجام شود. ⬿

حوزه در هفته‌ای که گذشت؛

رحلت آیت الله سید محمدباقر شیرازی، برگزاری مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله مشکینی، سخنان و بیانات مراجع تقلید در هفته گذشته، نگرانی آیت الله شبیری از وضعیت علمی حوزه، پایان ششمین جشنواره علامه حلّی، تشکر آیت الله سبحانی از برگزاری سالم و پرثمر نمایشگاه کتاب تهران، و اخبار مرتبط با تدبیر، مجموعه خبری این هفته مباحثات است.  ⬿