مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

بدون تردید، فلسطین، قلب عالم اسلام به شمار می‌رود، و می‌توان بر اساس دیدگاه‌های عالمان بزرگی که به مقابله با اسرائیل برخواسته بودند، مسئله فلسطین را مقابله کل شرک با کل اسلام دانست و به این دغدغه مهم آنها اشاره کرد که اگر فلسطین نجات پیدا نکند، در آینده، فلسطین‌های دیگری خواهیم داشت. ادامه 

حوزه در هفته‌ای که گذشت؛

بیانات علما و مراجع تقلید در هفته گذشته، اخبار مرتبط با سیاست و تدبیر جامعه، روز جهانی قدس و راهپیمایی ضد اسرائیل، اخبار مربوط به بین الملل و جهان اسلام در گذشته و همچنین دو خبر درباره مسائل مستحدثه، تشکیل‌دهنده گزارش این هفته مباحثات است. ادامه