مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
به مناسبت روز بزرگداشت علامه مجلسی؛

علامه مجلسی کوشیده است تا به قدر توان، در اصلاح امور مسلمین گام بردارد. او حتی استفاده از حاکمان جائر اگر که منفعتی به احوال مسلمین داشته‌اند را جایز می‌دانسته است. با این رویکرد است که می‌توان علامه مجلسی را یکی از استوانه‌های فقهی و اصلاحی شیعه نامید. ادامه