مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به دفتر فصلنامه «پژوهشنامه امامیه» در دانشکده شیعه‌شناسی مراجعه یا با شماره ۰۲۵۳۲۸۰۲۶۱۰ داخلی ۲۳۰ تماس بگیرند. ادامه 

نگاهی به کتاب؛

آیا اساسا آموزش حکمت متعالیه که موضوع اصلى آن وجود و احکام وجود است، به کودکان پیش‌دبستانى امکانپذیر است یا خیر؟ و اگر امکانپذیر باشد، چه ضرورتى دارد. طبق دیدگاه این نویسنده، فلسفه، تاثیر شگرفى در تحصیل خودشناسى و درک ازکجایى و به کجایى خویش و نهایتا حصول اطمینان و آرامش روانى در هر یک از افراد جامعه و رهایى از پوچى و سرگردانى دارد. در این بین، مبانى فلسفى خاص حکمت متعالیه منجر به تغییر رویکرد علوم و طرح سوال‌هاى جدیدى می‌گردد که آموزش اسلامى علوم، تولید علم و نهایتا اسلامى شدن دانش‌ها را در پى خواهد داشت. ادامه