با مروری بر آثار شهید صدر (رض)، چه کتب و مقالات، و چه سخنرانی‌ها و دروس وی، به این نکته پی می‌بریم که گویی در ذهن وی طرح و نقشه‌ای جامع و کلان از ابعاد تعالیم و آموزه‌های اسلامی در علوم و معارف مختلف، موجود بوده که در کنار یکدیگر، با چیدمانی منظم و مسنجم و هدفمند، بنایی عظیم و متقابل را تشکیل داده و به آن استحکام و دوام و جمال و جلال بخشیده‌اند. در ترسیم این بنا، هر بخشی، نقش و سهم و وظیفه‌ای دارد و از سواد و مصالح خاص خود ساخته شده‌اند، اما با این حال، ارتباط هر یک از این اجزا با یکدیگر و کنار هم قرار گرفتن آنهاست که یک بنا را تشکیل می‌دهد. ⬿