مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
نماینده رهبری در نجف اشرف، درگذشت؛

مرحوم آصفی نزدیک به ۵۰ اثر مکتوب از خود به یادگار گذارد که این آثار در سه محور معارف عمومی، قرآن و فقه بود و برخی از آن‌ها به زبان‌های مختلف ترجمه و بارها چاپ شد. در بیشتر نوشته‌های ایشان رنگ و بوی وضعیت فکری دنیای معاصر دیده می‌شود. ادامه