مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

توقع می‌رفت در این اثر به مسایلی همچون کانال‌های ارتباطی مقلدان با مراجع، روش ارتباطات اقتصادی مقلدان و مراجع و تأثیرات این ارتباطات بر موضع‌گیری‌های مراجع، شکل ارتباط مقلّدان با مجتهدان در تصمیمات کلان سیاسی مانند مشروطه و ارتباط قومیت مقلدین با قومیت مراجع تقلید پرداخته شود؛ در حالی‌که به این‌گونه مباحث توجهی نشده است. ادامه 

در موضوع ورود بانوان به ورزشگاه ها به شدت جای خالی فضلای حوزوی مسلط به مسائل فقهی و آشنا به مسائل اجتماعی جهت تبیین دقیق موضوع خالی است و ضروری است پیش از آنکه فرصت طلبان با استفاده از توان رسانه ای و .. خود یک بحران اجتماعی را خلق کنند، موضوع با اقناع جامعه و اخذ تصمیمات متناسب با شرایط موجود به نتیجه مناسبی برسد. ادامه