مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
منش سیاسی آیت‌الله خویی (بخش آخر)

آیت‌الله خویی در پاسخ به برخی انقلابیون گفته بود: «در انتشار اعلامیه بحثی نیست؛ ولی خونریزی‌های بعدی را چه کسی جواب خواهد داد؟» ادامه