مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
حجت‌الاسلام دکتر احمدی

در گذشته تصور می­‌شد کشتی نوح قایقي بزرگ بوده است؛ امّا با اکتشافات اخير مشخّص شد این کشتی بسیار بزرگ‌­تر و به اندازه ناوهای هواپیما‌بر امروزی بوده است. کشف این حقایق به فهم و تفسیر قرآن کمک شایانی می‌کند و می‌تواند جانشین بسیاری از اسرائیلیات شود. ادامه