مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
علامه سیدجعفر مرتضی عاملی در گفت‌وگوی اختصاصی با مباحثات:

حوزه قم از زمان شیخ عبدالکریم حایری قوام گرفت. زمانی که این حوزه شکل می‌گرفت بیش‌تر توجه بزرگان آن به نیازهای جامعه بود. بزرگان حوزه دقت داشتند که چه مسایل و مشکلاتی در جامعه است و به تناسب آن دروس و فعالیت‌های علمی حوزه شکل می‌گرفت. به‌نظر بنده حوزه قم می‌تواند به کمک حوزه نجف بیاید تا انشاء الله این حوزه‌ی کهن و با سابقه بتواند جایگاه گذشته خود را بیابد. ادامه