مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

مقدمه حادثه دل‌خراش منا که منجر به جان‌باختن هزاران انسان بی‌گناه و محرِم در حرم امن الهی گردید، قلوب همه مسلمانان را جریحه‌دار نموده است. راه صحیح برخورد با این حادثه، انجام تحقیقات بی‌طرفانه و شناسایی عوامل به‌وجود آوردنده‌ی آن … ادامه