مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
آشنایی با عاشورا پژوهان (۲)

به تعبیر اسفندیاری در کتاب «از عاشورای حسین تا عاشورای شیعه»، امام حسین(ع) از شخصیت‌های دوباره‌مظلوم و بازشهید در تاریخ است. یک بار در عاشورا به او ظلم شد، کالبدش پایمال گردید و به شهادت رسید؛ بار دیگر – در تاریخ – هدفش محو یا مسخ شد؛ ما اکنون دو شهید داریم؛ «حسین مظلوم در عاشورا» و «عاشورای مظلوم در تاریخ». ادامه 

معرفی کتاب

از آن‌جا که انتخابات به‌معنی امروزی در صدر اسلام و زمان معصومان وجود نداشته است، تنها می‌توان از طریق ادله و به روش اجتهاد به مشروعیت یا عدم مشروعیت انتخابات به شکل امروزی پی برد. بر این اساس لازم است مواردی که در عصر معصومان مشارکت سیاسی مردم محسوب می‌شد و آن حضرات بر آن‌ها صحه گذاشته‌اند را بررسی و اصول و قواعد مربوط به آن‌ها را کشف کنیم. ادامه