مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
اهمیت نگاه کفار و اهل کتاب در مقوله «وهن دین»

استهزا و وهن با یکدیگر تفاوت دارند. استهزا به فاعل و قصد وی بازمی‌گردد و حتی امور صحیح و معقول را هم می‌توان به سخره گرفت؛ اما وهن مربوط به فعل است. یک فرد غیرمسلمان نسبت به نماز یا حج، احساس نفرت و اشمئزاز ندارد؛ حتی اگر آن را غیرمعقول فرض کند. ادامه 

پرونده ویژه فصلنامه الاصلاح الحسینی

در یکی از مقالات این شماره، مؤلف ضمن بررسی معنای لغوی و اصطلاحی ترور و اسباب آن، به تلاش‌های دستگاه حاکم اموی برای ترور امام حسین(ع) در بعد تاریخی می‌پردازد و دو مورد را ذکر می‌کند: ۱. سفارش یزید به والی مدینه مبنی بر ترور امام(ع)؛ ۲. تلاش‌هایی که در مکه برای ترور اباعبدالله(ع) صورت گرفت. ادامه