مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی

یک آفتی که به جان حوزه‌ها افتاده این است که بعضاً علم را برای پول می‌خوانند. در فرهنگ سابق حوزه علمیه، علم را به‌خاطر علم و به‌خاطر خدا می‌خواندند؛ اما فرهنگ الآن کم‌کم دارد دانشگاهی می‌شود. باید انگیزه‌های معنوی را با ذکر حالات علما و بزرگان و زحمات پیشین افزایش دهیم. همچنین مسائل اخلاقی را پا‌به‌پای مسائل فقهی باید پیش برد؛ زیرا در هیچ زمانی مثل الآن اسباب فساد زیاد نبوده است. ادامه