مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

یک منبع آگاه در گفت وگو با مباحثات ناگفته‌هایی از مسائل مختلف ثبت نام پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دلایل نگرانی‌های آیت الله جنتی را بیان کرد. ادامه 

آیت‌الله استادی در همایش بزرگداشت آخوند خراسانی:

در وصف وی (مرحوم آخوند) گفته‌اند که از وجوهات برای مصارف شخصی استفاده نمی‌کرد و بسیار کریم بود و برای طلاب خانه می‌خرید و به آنان رسیدگی می‌کرد؛ اما برای خود و فرزندانش سخت‌گیری داشت و این چیزهاست که امروز برای حوزه باید الگو قرار بگیرد/کسی با عوض کردن لباس عوض نمی شود و دین نیز به لباس روحانی پوشیدن و معمم شدن نیست و اگر دیندار واقعی باشیم می‌توانیم در مردم هم اثرگذار باشیم. بنابراین لازم است روزشمار زندگانی کسانی مانند آخوند نوشته شود تا امروز همه از آن بهره ببریم. ادامه