مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
نمادی از دوراندیشی مرجعیت

تاکنون برخی مراجع عظام تقلید عملاً به عرصه‌ی بهره‌‌برداری از شبکه‌های ماهواره‌ای برای نشر مکتب تشیع ورود کرده‌اند؛ اما در این بین، راه اندازی شبکه ماهواره‌ای برای کودکان در نوع خود اقدامی بسیار دوراندیشانه و قابل تحسین است. شبکه‌ی هدهد شب گذشته، پس از گذشت شش سال از تأسیس این شبکه، بخش انگلیسی‌زبان خود را نیز با رویکرد تولید محتوا راه‌اندازی کرد. ادامه