مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
اختصاصی مباحثات/

باتوجه به ترکیب شش نفره هیات ممتحنین باید گفت مرحله آزمون علمی کاندیداهای خبرگان عملا برعهده اساتید سطوح عالی حوزه بوده است.براساس رسمی دیرینه در حوزه‌های علمیه، آزمون شفاهی از جمله مواردی است که معیار علمی افراد را در نزد اساتید مشخص می کند. ادامه