مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
نقدی بر تقسیم‌بندی آبراهامیان و رسول جعفریان

مرحوم آیت‌الله مرعشی نجفی در اعتراض به حاکمیت پهلوی می‌گوید: «به خدا قسم حاکمیت پهلوی روی مغول را سفید کرد…»؛ اما در آستانه انقلاب از مردم می‌خواهد بهانه به دست حکومت ندهند تا کشتاری صورت نپذیرد؛ وی هم‌چنین یک‌بار در اعتراض به برخی اقدامات تندروانه گفته بود: «از ما می‌خواهند که با خانواده کشته‌ها و مجروحین همدردی کنیم؛ وضعی پیش آمده و خودسرانه کارهایی کرده‌اند؛ به ما مربوط نیست». ادامه