مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
مروری بر زندگی‌نامه و آثار

یکی از دانشمندان مشهور آمریکا به نام «فاندیک» در یکی از تألیفات خود می‌‌نویسد:‌ «دانشمندان نجومی اروپا برای هریک از کوه‌های کره ماه، نام‌هایی از فضلای جهان را که خدمات شایسته‌‌ای به جهان علم کرده‌اند، نام‌گذاری کرده‌اند؛ از جمله یکی از کوه‌های کره ماه به نام خواجه نصیرالدین طوسی نام‌گذاری شده است». خواجه در کتاب «تجرید ‌الکلام» درباره‌ی نور و با تکیه بر نظریه‌ی ذره، مطالبی را عنوان می‌کند که فوق‌العاده اهمیت دارد. در کتاب «البصائر» نوشته‌ی اقلیدوس، وی انتشار صوت را به امواج آب تشبیه می‌کند. ادامه