مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
سومین پیش‌نشست همایش بین‌المللی گفت‌وگوهای ایران و جهان عرب

عدنان السید حسین رئیس دانشگاه ملی لبنان با بیان این‌که مشکل ما این است که هنوز به مرحله تفاهم نرسیده‌ایم، گفت: «ما باید تمدن اسلامی را از نو بنا کنیم و در این میان غیرمسلمان‌ها نیز فرزندان این تمدن‌اند؛ آن‌ها اقلیت نیستند؛ بلکه بخشی از این امت به‌معنای تمدنی باشکوه و به مفهوم اجتماعی، سیاسی و قومی هستند. گفت‌وگو پیش از این‌که بین دولت‌ها انجام گیرد باید بین امت‌ها و مردم انجام شود، دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و ماندگار نیستند؛ اما ملت‌ها همچنان باقی می‌مانند. ادامه