مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
نگاهی به منش اجتماعی آیت‌الله العظمی وحید خراسانی

آیت‌الله در مواردی که خلاف مشی فقهی و دینی در جامعه عملی صورت می‌پذیرد نیز بارها تذکار داده و از ایجاد رویّه‌ای نامقبول در اجتماع برحذر داشته است. درس خارج آیت‌الله در مسجد اعظم قم محلی برای بروز آرا و بعضاً سخنان وی در مسائل اجتماعی است. اسفند ماه ۸۹ بود که آیت‌الله موضوع زندان از نظر فقه را پیش کشید و از حساسیت آن سخن گفت. ادامه