به‌بهانه سالگرد ارتحال سید احمد خمینی

همسر سید احمد درباره وی می‌گوید: «مردم نسبت به احمد توجه و علاقه زیادی ابراز می‌کردند و جالب آن‌که احمد هرگز از این احساسات پاک و ناب مردم مغرور نمی‌شد و مکرر می‌گفت: علاقه وافر مردم به آقا مایه این احترام‌هاست. ما نباید احساس کنیم خودمان کسی هستیم… او خرید خانه را کمتر انجام می‌داد؛ زیرا هرگاه که برای خرید به فروشگاهی می‌رفت، مشتری‌هایی که او را می‌شناختند او را بر خود مقدم می‌دانستند و صاحب مغازه نیز بدون نوبت کار او را انجام می‌داد. امری که هیچ‌گاه خوشایند او نبود. ⬿