مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
به‌مناسبت سالروز ملی‌شدن صنعت نفت

موقعی که غوغای نفت در مملکت درگرفته بود، مرحوم بروجردی نه‌تنها مخالف محمد مصدق نبود، بلکه در مواردی به‌علت ایستادگی وی در مقابل استعمار انگلستان نسبت به او اظهار علاقه و عنایت می‌کرده است/ آیت‌الله موسوی اردبیلی بر این باور است که مشکلات اقتصادی جوامع مسلمان به‌علت وجود نفت در این کشورهاست. به اعتقاد وی تنها زمانی مشکلات اقتصادی ما حل خواهد شد که تولید داخلی به صورتی قوی و فراگیر ایجاد شود و ما از اقتصاد تک‌محصولی نجات یابیم تا بتوانیم بدون فروش نفت، زندگی خود را اداره کنیم. ادامه