مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
تاملی بر گزینه‌های مدیریت حوزه علمیه قم

دو گرینه جدی برای به دست گرفتن مدیریت حوزه علمیه قم آقایان حسینی بوشهری و اعرافی هستند که باید منتظر بود تا دید شورای عالی حوزه و جامعه مدرسین در روزهای بعد چه تصمیمی برای مدیریت حوزه خواهند گرفت و تصمیم دارند تحول مدیریتی در حوزه ایجاد کنند یا نه؟ ادامه 

یک عضو هیات رئیسه جامعه مدرسین اعلام کرد:

اختصاصی مباحثات

یکی از اعضای هیئت رئیسه جامعه مدرسین از انتخاب هفت عضو جدید شورای عالی حوزه های علمیه سراسر کشور خبر داد. با توجه به اتمام دور ششم شورای عالی حوزه، از مدتی پیش فرایند انتخاب اعضای دور هفتم درجامعه مدرسین آغاز شد، کمیسیونی انتخاب گردید و این کمیسیون طبق روال گذشته با مراجع عظام تقلید گفت وگوهایی داشتند. ادامه