مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
درنگی در یکی از فتاوای شیخ یوسف قرضاوی

سرزمین فلسطین ملک واقعی صاحبان آن نیست که سند مالکیت به‌نامشان باشد. این سرزمین، حتی ملک شخصی ملت فلسطین هم نیست؛ که اگر شکست خوردند ناچار شوند آن را بفروشند؛ بلکه سرزمین فلسطین – درحقیقت – ملکت امت اسلامی است. از آن بیش‌تر، سرزمین فلسطین ملک تنها این نسل نیست که اگر این نسل سستی به خود راه داد، بتوان حرمات و مقدسات آن‌جا را به بهای اندک به دیگران سپرد. ادامه 

به مناسبت ۱۲تیر، سالگرد وفات صاحب الغدیر؛

علامه امینی اگرچه با تدوین کتاب الغدیر، به اثبات مهم‌ترین عقیدهٔ شیعه پرداخت، اما اندیشه‌های ناروایی که مکتب شیعه را مورد نقد و اتهام قرار می‌دادند را نیز مورد مداقه قرار داد و ضعف اندیشه‌ای آن را نشان داد و اندیشهٔ پیراستهٔ شیعه را بار دیگر به اثبات رساند. در هنگامه‌ای که شبهات و سؤالات، از هر سو مکتب شیعه را نشانه می‌رود، علامه امینی بسیاری از این مواضع را روشن کرده و به آن‌ها پاسخ داده است. ادامه