مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
مدیر جدید حوزه‌ انتخاب شد؛

با توجه به انتخاب مدیر جدید حوزه‌های علمیه سراسر کشور، مباحثات از همه اساتید، فضلا و اندیشمندان حوزوی دعوت می‌کند دیدگاه‌ها و نظرات خود را درباره اولویت‌های مدیریت حوزه با مباحثات در میان بگذارند. این دیدگاه‌ها به گوش مدیر جدید حوزه و دیگر دست‌اندرکاران حوزوی خواهد رسید. ادامه 

آسیب‌شناسی راهبردهای مبارزه با وهابیت (بخش دوم)

متأسفانه بعضی در برابر هر نوع اختلاف مذهبی یا فکری، راه حلّی جز مناظره و جدل سراغ ندارند. در برابر وهابیت نیز برخی گمان می‌کنند با ترتیب‌دادن یک مناظره، می‌توانند بر این جریان غلبه کرده و فتنه آن را خاموش ‌کنند؛ درحالی‌که مناظره‌هایی ازاین‌دست بیش‌تر بر ابعاد فتنه‌ای این جریان‌ها می‌افزاید؛ زیرا در اکثر موارد، آداب مناظره، حداقل از جانب یک‌طرف، به‌لحاظ صورت یا محتوا یا موضوع رعایت نمی‌شود. ادامه