مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

مسأله کنونی جهان اسلام، بیش از آن‌که اختلافات فقهی و حتی کلامی باشد، ریشه‌های سیاسی و فرهنگی و حتی اقتصادی دارد. کسانی چون آیة‌الله سیداحمد زنجانی و امام موسی صدر درباره‌ی ارتباط میان شیعه و سنی «همزیستی» را به‌جای «وحدت» پیشنهاد می‌دادند؛ بدیلی که‌ به‌نظر می‌رسد با واقعیات جهان اسلام سازگاری بیش‌تری داشته باشد. ادامه