مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
به بهانه تعطیلی حج ۹۵

علمای ابرار متفقا حج ۹۵ را به‌دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها، مغایر با اهداف حج ابراهیمی دانسته و بار دیگر در مقابل دنیای استکبار ید واحده شده‌‌اند. از سوی دیگر دشمنان اسلام در اقدامی مزورانه برای شکستن این همدلی، به‌دنبال فعال‌کردن کشورهای همسایه برای دادن ویزا به بیوت مراجع عظام و متقاضیان ایرانی هستند. یقیناً بیوت مراجع بر این پروژه آمریکایی ـ عربستانی، آگاهی دارند و می‌دانند، حجی که آمریکا مدافع آن است، چیزی غیر از اسلام آمریکایی نیست و برپایی بعثه، بازی‌کردن در این پازل است. ادامه