مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
یادداشت وارده

همراهی با امام غایب ساده و آسان است؛ چون به‌نظر می رسد زحمت و مسئولیت خاصی ندارد! همان‌گونه که همراهی با امام شهید هم راحت و آسان است و صرفاً به یک عزاداری و نذر و نیاز ختم می‌شود! اما آن‌چه مهم است، همراهی با امام حاضر و زنده است. بر این اساس استراتژی حوزه‌های علمیه باید آینده‌گرا و مبتنی بر همراهی با امام قائم و حاضر باشد. ادامه