مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

تأمل و برنامه‌ریزی برای آینده شغلی طلاب و تلاش برای تدوین اطلس مشاغل طلبگی، هرچند تلاشی ارزشمند و قابل تقدیر است، ولی اگر با تغییر مسیر آموزشی حوزه، تغییر متون و واحدهای درسی و نهایتاً تنوع مسیر آموزشی در حوزه همراه نشود، مسأله طلاب شاغل را حل نخواهد کرد و چه‌بسا پس از تدوین و تصویب و ابلاغ، به سندی دردسرساز و آیین‌نامه‌ای دست‌وپاگیر تقلیل یابد. ادامه 

یادداشت وارده

امروز جبهه باطل به اشکال مختلف خود را در دنیا نشان می‌دهد؛ امروز به راحتی به حجاب یک ورزشکار اهانت می‌کند و فردا تمام ارزش‌های دینی را تخطئه و تحقیر خواهد نمود. این یک نوع وقاحت فرهنگی و نتیجه‌ی بی‌توجهی ما به آرمان اصیل انقلاب است. نهادهای مختلف از جمله حوزه‌های علمیه باید با آینده‌نگری دینی به شکل‌های مختلف، تصاویر زیبایی از چشم‌انداز مطلوب را در منظر مردم، مسئولان و نخبگان قرار دهند. ادامه