مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

فارغ از این‌که مرکز اطلاع‌رسانی دولت چگونه این دیدارها را منعکس کرده‌، این سؤال جدی مطرح است که «رسانه‌ای‌کردن این موضوع چه کمکی به ارتباط بیش‌تر حاکمیت با مراجع می‌کند؟». هرکس با هنجارها و فضای حاکم بر نهاد مرجعیت اندکی آشنا باشد، به‌خوبی می‌داند سروصدای رسانه‌ای هیچ‌گاه راه‌حل مشکلات این‌چنینی نیست. انتشار خبر با تعابیری هم‌چون سانسور و… حواشی نامطلوبی برای این برنامه‌ها ایجاد می‌کند؛ حواشی‌ای که حتی ممکن است در اصل تعامل مراجع با نهادهای حاکمیتی تأثیر منفی بگذارد. ادامه