مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
تاملاتی در «نسبت میان ما و زیارت عاشورا»

پیام زیارت عاشورا به ما در راستای ظلم‌ستیزی این است که باید در عین دفاع از مظلومان، در برابر ظالمان نیز بایستید و موضع خود را روشن کنید؛ باید در قبال دو رکن ظلم – یعنی ظالم و مظلوم – فعالانه رفتار کنید. اگر گروهی به نام دین، دست به جنایت و حمله به دین و انسانیت زدند شما هم نباید بی‌طرف بمانید و عافیت‌طلبی پیشه کنید. هر کسی باید طبق توانش از مظلومان دفاع کند و در برابر همه ظالمان بایستد؛ حتی اگر این ظالم، برادرمان باشد. ادامه