مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
نگاهی به تجمع در روز کوروش و واکنش حوزویان

روشن است که برخی حرکت‌ها، شعارها و رفتارها در تجمع هفتم آبان ۱۳۹۵، خارج از شئونات مورد رضایت مراجع عظام تقلید و جامعه اسلامی بوده؛ اما به‌کاربردن برخی عبارات در واکنش‌های چهره‌های برجسته حوزه، ممکن است اثرات ناگواری به همراه داشته باشد.ردّ مطلقِ انگاره‌ها و باورهای ملی و میهنی، می‌تواند به تدریج به بنیان‌های وحدت ملی آسیب رساند؛ همان‌طور که تضعیف اسلام و مذهب تشیع، می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکره کشور ایران وارد سازد. ادامه