مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
یادداشتی کوتاه از رسول جعفریان

وزارت علوم، فرهنگستان‌ها، کتابخانه ملی، دانشگاه، وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات و تمامی مراکزی که پول اصلی را کم و زیاد یا زیاد و کم در اختیار دارند به‌خاطر کم‌کاری در زمینه دیجیتال مقصرند. اقتصاد ما همه‌جایش دولتی است؛ لااقل برای فرهنگ هم همین باشد و انتظار از بخش خصوصی نباشد؛ که به هیچ جایی نخواهیم رسید. ادامه 

روحانیت و مردم‌سالاری (بخش سوم)

عدم برداشت انحصارگرایانه از دین و برابری فرصت طرح دریافت‌های متفاوت از آموزه‌های دینی شرط لازم برای حفظ مدنیت نهاد روحانیت است. داوطلبانه‌بودن، هم در مورد عضویت و پیوستن و گسستن از این نهاد و هم در کنش‌های مربوط به سامان‌دهی آن است؛ مثلاً در مورد مرجعیت تقلید ـ که یکی از سلسله مراتب اقتدار در سازمان روحانیت است ـ قدرت سیاسی و دولت هرگز نمی‌توانند مداخله و یا اعمال نفوذ کنند. ادامه