مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

در دوره مرجعیت آیت‌الله بروجردی در قم، شهرت استخاره‌های آیت‌الله شیخ محمدباقر محسنی ملایری عالم‌گیر شد. گفته شده که مقامات مهم دربار پهلوی و حتی شخص شاه برای استخاره به وی رجوع می‌کرده‌اند. نزدیکان مرحوم محسنی ملایری می‌گویند که حتی برای ساعت کودتای ۲۸ مرداد با وی تماس گرفته شده و استخاره خواسته بودند. البته طبیعی است که فرد تماس‌گیرنده، حرفی درباره نیت استخاره نزده بود و بعدها مشخص شده بود که نیت وی چه بوده است. ادامه 

‌نگاهی جامعه‌شناختی به پدیده راهپیمایی اربعین

آن‌چه جوهر و هسته مرکزی اربعین را شکل داده و آن را به یک جامعه بهشتی در زمانه سکولار امروز تبدیل می‌کند، همین وجود یک «ما» از «من‌»های مختلف مذهبی، فرهنگی و دینی بر محور یک هدف متعالی و محبوب است؛ امری که نتیجه‌‌ی آن، شکل‌گیری روابط پیشرفته انسانی است در کشوری به ظاهر توسعه‌نیافته یا عقب‌مانده. ادامه